Шаблон:Конкурсы/Новая русская литература/Статьи на языках ООН и официальных языках СНГ

Материал c сайта НП «Викимедиа РУ»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Номинация #2 — «Статьи на языках ООН и официальных языках СНГ»

Участник
User
Статьи
Articles
Кол-во
No. of articles
Баллы
Points
Приз
Prize
GronGronsky Создано/Created: w:en:The Sacred Book of the Werewolf (6) • w:en:The Life of Insects (6) • w:en:The Helmet of Horror (6) • w:en:Empire V (6) • w:en:Batman Apollo (6) • w:en:Pineapple Water for the Fair Lady (9) • w:en:Numbers (novel) (6) • w:en:P5: Farewell songs of the political pygmies of Pindostan (3) • w:en:Love for three Zuckerbrins (6) • w:en:The Caretaker (novel) (3) • w:en:IPhuck 10 (6) • w:en:Secret Views of Mount Fuji (3) • w:en:T (novel) (6) • w:en:The Art of Light Touches (6) • w:en:Prince of Central Planning (3) • w:en:Methuselah's Lamp, or The Last Battle of the Chekists and Masons (3) • w:en:Blue Lantern (short story collection) (9) • w:en:The Life and Adventure of Shed Number XII (6) • w:en:Hermit and Six-Toes (3) • w:en:A Werewolf Problem in Central Russia (6) • w:en:Sleep (short story) (3) • w:en:News from Nepal (3) • w:en:Vera Pavlovna's Ninth Dream (3) • w:en:Blue Lantern (short story) (3) • w:en:Tai Shou Chuan USSR (3) • w:en:Mardongi (3) • w:en:Bulldozer Driver's Day (6) • w:en:The Ontology of Childhood (6) • w:en:Built-in Reminder (3) • w:en:The Tambourine of the Upper World (6) • w:en:Nika (short story) (6) • w:en:Mid-Game (6) • w:en:Tambourine of the Lower World (3) • w:en:The Reconstructor (short story) (6) • w:en:Music from the Pillar (3) • w:en:Uhryb (3) • w:en:Weapon of Retaliation (short story) (3) • w:en:Crystal World (short story) (3) • w:en:Kreger’s Revelation (3) •  • w:en:Ivan Kublakhanov (3) • w:en:The Low Tundra (6) • w:en:The Water Tower (short story) (3) • w:en:The Tarzan Swing (short story) (3) • w:en:Sigmund in a Cafe (3) • w:en:The Origin of Species (short story) (3) • w:en:Wind Search Record (6) • w:en:The Guest at the Fest of Bon (3) • w:en:Zombification (essay) (6) • w:en:Xmas Cyberpunk, or Christmas Night-117.DIR (6) • w:en:One Vogue (3)

Доработано/Improved: w:en:The Yellow Arrow (3) • w:en:Victor Pelevin (6) • w:en:Generation "П" (3) • w:en:Omon Ra (3) • w:en:Chapayev and Void (3) • w:en:Macedonian Criticism of French Thought (3) • w:en:S.N.U.F.F. (3) •

57 252 2 место
IvshinPavel Создано/Created: w:be:Гузель Шамілеўна Яхина (1) • w:be:Яна Міхайлаўна Вагнер (1) • w:be:Зулейха расплюшчвае вочы (1) • w:en:Zuleikha Opens Her Eyes (TV series) (1) • w:en:Lev Danilkin (1) 5 5
Роман Франц Створана: w:be:Віктар Алегавіч Пялевін (9) • w:be:Непераможнае Сонца (раман) (6) • w:be:IPhuck 10 (3) • w:be:Таемныя віды на гару Фудзі (3) • w:be:Наглядчык (раман) (3) • w:be:Любоў да трох цукербрынаў (3) • w:be:Жоўтая страла (3) • w:be:Праблема вервоўка ў сярэдняй паласе (3) • w:be:Шлем жаху (3) • w:be:S.N.U.F.F. (3) • w:be:T (раман) (3) • w:be:Сіні ліхтар (апавяданне) (3) • w:be:Воданапорная вежа (апавяданне) (3) • w:be:Жыццё і прыгоды сарая нумар XII (3) • w:be:Весткі з Непала (3) • w:be:Анталогія дзяцінства (3) • w:be:Мітэльшпіль (апавяданне) (3) • w:be:Ніка (апавяданне) (3) • w:be:СССР Тайшоу Чжуань (3) • w:be:Зігмунд у кавярні (3) • w:be:Рэканструктар (апавяданне) (3) • w:be:Убудаваны напамінальнік (3) • w:be:Адкрыццё Крэгера (3) • w:be:Іван Кублаханаў (3) • w:be:Тарзанка (апавяданне) (3) • w:be:Relics. Ранняе і нявыдадзенае (3) • w:be:Бубен Верхняга свету (3) • w:be:Македонская крытыка французскай думкі (3) • w:be:Калядны кіберпанк, або Калядная Ноч-117.DIR (3) • w:be:Generation П (фільм) (3) • w:be:Нічога страшнага (3) • w:be:Ампір V (3) • w:be:Мезенец Буды (6) • w:be:Лілія Іванаўна Бяляева (1) • w:be:Юлія Міхайлаўна Какошка (1) • w:be:Мая Пятроўна Нікуліна (1) • w:be:Калдун Ігнат і людзі (3) • w:be:Папахі на вежах (3) • ‎w:be:Запіс пра пошук ветру (3) • w:be:Іякінф (3) • w:be:Мастацтва лёгкіх дотыкаў (аповесць) (3) • w:be:Госць на свяце Бон (3) • w:be:Зомбіфікацыя (6) 43 138
23artashes Создано/Created: w:hy:Հատուցման զենքը (պատմվածք) (3) • w:hy:Վերա Պավլովնայի իններորդ երազը (3) • w:hy:Բուլդոզերավարի օրը (6) • w:hy:Մանկության գոյաբանությունը (3) • w:hy:Վերվոլկի խնդիրը միջին գոտում (3) • w:hy:Քնիր (պատմվածք) (6) • w:hy:Ուխրյաբ (3) • w:hy:Բյուրեղապակյա աշխարհ (3) • w:hy:Համար XII ցախատան կյանքն ու արկածները (3) • w:hy:Զիգմունդը սրճարանում (0) • w:hy:Ջրմուղ աշտարակը (պատմվածք) (3) • w:hy:Ֆրանսիական մտքի մակեդոնական քննադատությունը (6) • w:hy:Ֆոկուս խումբ (պատմվածք) (3) • w:hy:Կապույտ լապտեր (պատմվածք) (3) • w:hy:ԽՍՀՄ Թայշոու Չժուան (3) • w:hy:Լուրեր Նեպալից (3) • w:hy:Միջնախաղ (պատմվածք) (3) • w:hy:Ֆրիդմանի տարածությունը (3) • w:hy:Ներկառուցված հիշեցուցիչ (3) • w:hy:Ստորին տունդրա (3)  • w:hy:Մարդոնգներ (6) • w:hy:Նեկրոմենթ (3) • w:hy:Ստորին աշխարհի դափը (3) • w:hy:Դեղին սլաքը (3) • w:hy:Պետպլանի արքայազնը (3) • w:hy:Վերակառուցողը (պատմվածք) (3) • w:hy:Մենակյացը և Վեցմատնյան (6) • w:hy:Կրեգերի հայտնությունը (3) • w:hy:Երաժշտություն սյունից (6) • w:hy:Սեր առ երեք ցուկերբրիններ (3) • w:hy:Վերակացուն(3)  • w:hy:iPhuck 10 (3) • w:hy:Սարսափի սաղավարտը (6) • w:hy:Վերին աշխարհի դափը (6) • w:hy:Օմոն Ռա (3) • w:hy:Մաֆուսայիլի լամպը, կամ Չեկիստների և մասոնների միջև վերջին ճակատամարտը (3) • w:hy:Թվեր (վեպ) (6) • w:hy:Տարզանկա (պատմվածք) (3) • w:hy:Իվան Կուբլախանով (3) • w:hy:Relics։ Վաղ և չհրատարակված (3) • w:hy:Կապույտ լապտեր (ժողովածու) (3) • w:hy:Գաղտնի տեսարաններ դեպի Ֆուձի սար (6) • w:hy:Սարսափելի բան չկա (3) • w:hy:Դարձորյակի սուրբ գիրքը (3) • w:hy:Ծննդյան տոների կիբերփանկ, կամ Սուրբ ծննդյան գիշեր-117.DIR (6) • w:hy:Երգող կարիատիդների դահլիճը (3) • w:hy:Խուֆուի կոկորդիլոսի կերակրումը (3) • w:hy:П5. պինդոստանի քաղաքական պիգմեյների հրաժեշտի երգերը (6) • w:hy:V կայսրություն (ֆիլմ) (3) • w:hy:«Burning Bush» գործողություն‎ (3) • w:hy:Ակիկո (3) • w:hy:Ալ-Էֆեսբիի զենիթային օրենսգրքերը (3) • w:hy:Արքայախնձորի ջուր չքնաղ տիկնոջ համար (6) • w:hy:Տեսակների ծագումը (պատմվածք) (3) • w:hy:Կախարդ Իգնատը և մարդիկ (0) • w:hy:Մոսկվայում փեյնթբոլի համառոտ պատմությունը (3) • w:hy:t (վեպ) (6) • w:hy:Լավ մարմնավորումների հյուրանոցը (3) • w:hy:Փափախներ աշտարակների վրա (3) • w:hy:Անհաղթ Արև (վեպ) (6) • w:hy:Իակինֆ (3) • w:hy:Բուդդայի ճկույթը (6) • w:hy:Գրառում քամի որոնելու մասին (3) • w:hy:Թեթև հպումների արվեստ (վիպակ) (6) • w:hy:Թեթև հպումների արվեստ (ժողովածու) (3) • w:hy:S.N.U.F.F. (6) • w:hy:Ստորին տունդրա (ալբոմ) (3) • w:hy:Բոն տոնի հյուրը (3) • w:hy:ДПП (NN) (6)  • w:hy:Վերին աշխարհի դափը (ֆիլմ) (3) • w:hy:Միջատների կյանքը (6) • w:hy:Թհագի (պատմվածք) (3) • w:hy:Զոմբիացում (6) • w:hy:Ultima Տուլեև, կամ Ընտրությունների դաո (3) • w:hy:Empire V (6) • w:hy:Who by fire (3) • [[w:hy:

Шаблон:  • w:hy:Կաղապար:Վիկտոր Պելևինի ստեղծագործություններ (0)

76+1 288 1 место
Armineaghayan Создано/Created: w:hy:Անաստասիա Երմակովա (1) • w:hy:Դինա Ռուբինա ‎ (2) • w:hy:Տատյանա Շչեգլովա (1) • w:hy:Լիլյա Բելյաևա (1) • w:hy:Մայա Նիկուլինա (1) • w:hy:Մարիա Զնոբիշչևա (2) • w:hy:Ղազարոսի կանայք‎ (2) • w:hy:Մարինա Ստեպնովա‎ (2) • w:hy:Լյուդմիլա Սարասկինա (2) • w:hy:Յուլյա Կոկոշկո (1) • w:hy:Մարիա Ստեպանովա‎ (2) • w:hy:Նատալյա Ազարովա‎ (2) • w:hy:Էլվիրա Բարյակինա (1) • w:hy:Ելիզավետա Ալեքսանդրովա-Զորինա (1) • w:hy:Մարիա Գալինա (2) • w:hy:Աննա Ստարոբինեց (2) • w:hy:Օլգա Գրիգորևա (2) • w:hy:Աննա Գլազովա (0) • w:hy:Իրինա Շոստակովսկայա (1) • w:hy:Ալլա Գորբունովա (2) • w:hy:Ալեքսանդրա Պետրովա (2) • w:hy:Պոլինա Բարսկովա (2) • w:hy:Տանյա Սկարինկինա (1) • w:hy:Ելենա Ֆանայլովա (1) • w:hy:Մարգարիտա Մեկլինա (1) • w:hy:Մարիաննա Գեյդե (1) • w:hy:Ելենա Միխայլիկ (2) • w:hy:Լյուբով Տալիմոնովա (2) • w:hy:Յուլիա Վալիևա (2) • w:hy:Զինաիդա Տակշեևա (1) • w:hy:Մարիա Գոլովանիվսկայա (2) • w:hy:Էլլա Ֆոնյակովա (2) • w:hy:Ելենա Չիժովա (2) • w:hy:Ելենա Կոլյադինա (2) • w:hy:Տատյանա Լեոտևա (1) • w:hy:Ելենա Կուզմինա (2) • w:hy:Նատալյա Խարլամպևա (2)  • w:hy:Վլաչեսլավ Շալիգին (1) • w:hy:Յուրի Պերմինով (2) • w:hy:Իմ երեխաները (վեպ) (2) • w:hy:Զուլեյխան բացում է աչքերը (2) • w:hy:Յանա Վագներ (2) • w:hyԱլեքսեյ Վինոկուրով (1) • w:hy:Նիկոլայ Լուզան (2) • w:hy:Գալինա Բուտիրևան (2) • w:hy:Անդրեյ Պոպով (2) • w:hy:Մարինա Սալմինա (2) • w:hy:Վլադիմիր Շեմշուչենկո (2) • w:hy:Տատյանա Դագովիչ (2) • w:hy:Մաքսիմ Գուրեև (1) • w:hy:Իվան Ռիժով (2) • w:hy:Անդրեյ Ռուբանով (2) • w:hy:Մուդարիս Ագլյամով (2) • w:hy:Իլյա Կոչերգին (2) • w:hy:Սերգեյ Բաբայան (գրող) (1) • w:hy:Վալերի Զուբարև (2) • w:hy:Վլադիմիր Պլեշակով (2) • w:hy:Նատալյա Պարիգինա (2) • w:hy:Յուրի Գալյուտին-Յալզակ (2) • w:hy:Վիտալի Պետուխով (2) • w:hy:Ֆարիտ Նագիմով (2) • w:hy:Իրինա Լվովա (1) • w:hy:Ալեքսանդր Աստրախանցև (2) • w:hy:Քսենյա Բուկշա (1) • w:hy:Ելենա Կնորրե (2) • w:hy:Լեոնիդ Մոիսեև (գրող) (2) • w:hy: Նադեժդա Միրոշնիչենկո (2) • w:hy:Վասիլի Կատանով (2) • w:hy:Յուրի Չուբկով (2) • w:hy:Նիկոլայ Դենիսով (2) • w:hy:Վալենտինա Տելեգինա (2) • w:hy:Անատոլի Շալին (2) • w:hy:Մարգարիտա Անիսիմկովա (2) • w:hy:Եվգենյա Նեկրասովա (2) • w:hy:Վլադիմիր Մազին (2) • w:hy:Սերգեյ Սամսոնով (2) • w:hy:Օքսանա Վասյակինա (2) • w:hy:Գենադի Յոմկին (2) • w:hy:Վիկտոր Ռեմիզով (2) • w:hy:Յանա Դուրբինսկայա (2) • w:hy:‎Անաստասիա Աֆանասևա (2) • w:hy:Վլադիմիր Մեդվեդև (2) • w:hy:Մարիա Բուրաս (2) • w:hy:Սոֆյա Սինիցկայա (2) 84 146 4 место
Mona Loodud: w:et:Andrei Beljanin (0) • w:et:Tatjana Poljakova (0) • 2 0
DobryBrat Создано/Створана: w:be:Амон Ра (3) • w:be:Жыццё насякомых (6) • w:be:Чапаеў і Пустэча (3) • w:be:Generation «П»‎ (3) • w:be:Лічбы (раман) (3) • w:be:Свяшчэнная кніга ваўкалака (3)  • w:be:Empire V (3) • w:be:Бэтмен Апола (6) • w:be:Лямпа Мафусаіла, або Крайняя бітва чэкістаў з масонамі (0) • w:be:Спі (апавяданне) (3) • w:be:Сіні ліхтар (зборнік) (0) • w:be:Прынц Дзяржплана (3) • w:be:Хрустальны свет (3) • w:be:Зброя адплаты (апавяданне) (3) • w:be:Дзень бульдазерыста (3) • w:be:Мардонгі (3) • w:be:Ухраб (3) • w:be:Затворнік і Шасціпалы (3) • w:be:‎Музыка са слупа (6)‎ • w:be:Дзевяты сон Веры Паўлаўны (6) • w:be:ДПП (NN) ‎ (6) • w:be:Фокус-група (апавяданне) (3) • w:be:П5: памінальныя песні палітычных пігмеяў піндастана (6) • ‎w:be:Прастора Фрыдмана (0) • ‎w:be:Мастацтва лёгкіх дотыкаў (зборнік) (0) • ‎w:be:Ананасная вада для прыгожай дамы (0)  • w:be:‎Зенітныя кодэксы Аль-Эфесбі ‎ (3) • w:be:‎Аперацыя «Burning Bush» (3) • ‎w:be:Некрамент (6) • ‎w:be:Бубен ніжняга свету (6) • ‎w:be:Кароткая гісторыя пэйнтбола ў Маскве ‎ (3) • w:be:‎Ніжняя тундра (апавяданне) (3) • ‎w:be:Who by fire (3) • ‎w:be:Акіка (апавяданне) (3) • ‎w:be:Паходжанне відаў (апавяданне) (0) • ‎w:be:Зала спяваючых карыятыдаў (3) • ‎w:be:Кармленне кракадзіла Хуфу (3)‎ • ‎w:be:Асасін (апавяданне) ‎ (3) • ‎w:be:Гатэль добрых увасабленняў (3) • ‎w:be:Ніжняя тундра (альбом) ‎ (3) • ‎w:be:Рускі Букер (1) • ‎w:be:Студэнцкі Букер (1) • ‎w:be:Пётр Аляшкоўскі (1) • ‎w:be:Аляксандр Чудакоў (1) • ‎w:be:Анатоль Азольскі (1) • ‎w:be:Андрэй Сяргееў (1) • ‎w:be:Марк Харытонаў (1) • ‎w:be:Дзяніс Гуцко (0)‎ • ‎w:be:Аляксандр Ілічэўскі (0) • ‎w:be:Аляксандр Рыгоравіч Марозаў‎ (1) • ‎w:be:Андрэй Волас (1) • ‎w:be:Аляксандр Снегіроў (1) • ‎w:be:Георгій Уладзімаў (1) • ‎w:be:Уладзімір Маканін (1)‎ • ‎w:be:Міхаіл Бутаў (0) • ‎w:be:Міхаіл Шышкін ‎ (1) • ‎w:be:Алег Паўлаў (1) • ‎w:be:Міхаіл Елізараў (1) • ‎w:be:Алена Чыжова (1) • ‎‎w:be:Алена Калядзіна (1) • ‎‎w:be:Вольга Слаўнікава (1) • ‎‎w:be:Аляксандра Нікалаенка (0) • ‎w:be:‎Мая Кучэрская (1) • ‎w:be:‎Марыям Петрасян (1)‎ • ‎‎w:be:Руская прэмія (1) • ‎w:be:Анастасія Афанасьева (1) • ‎w:be:‎Яна Дубінянская (1) • ‎w:be:Алена Скульская (1) • ‎w:be:Маргарыта Мекліна (1) • ‎w:be:‎‎Дзіна Рубіна (1) • ‎w:be:‎Марына Палей (1) • ‎w:be:‎Наталля Гарбанеўская (2) • ‎w:be:‎Марыя Рыбакова (1) • ‎w:be:‎Каця Каповіч (1) • ‎w:be:‎Ганна Глазава (0) • ‎w:be:‎Ірына Еўса (1) • ‎w:be:‎Таццяна Даговіч (1) • ‎w:be:‎Алена Сцяжкіна (1) • ‎w:be:‎Алена Бачарышвілі (1) • ‎w:be:‎Вольга Седакова (1) • ‎w:be:‎Іна Ліснянская (1) • ‎w:be:‎Алена Кацішонак (1) • ‎w:be:‎Юлія Зоніс (1) • ‎w:be:‎Марына Вішнявецкая (1)

Доработано/Палепшана: ‎w:be:Васіль Паўлавіч Аксёнаў (1) • ‎w:be:Рубэн Гальега (1)

86 168 3 место
البوعناني حاتم w:ar:فيكتور بيليفين (6) • w:ar:أومون راع (رواية) (6) • 2 12